+46 (0) 40-660 59 10    info@herslowpartners.se

Herslow & Partners bistår företag när behov för extern kapital är aktuellt. Genom vårt nätverk av privata investerare, institutioner och riskkapitalbolag har vi möjlighet att hjälpa företag som står inför en utvecklingsfas och är i behov av externt kapital. Efter analys, värdering och samtal sammanställer vi vårt erbjudande och rekommenderar det bästa alternativet för just ditt företag.

Herslow & Partner assisterar också företag som vill notera sina aktier. I den process som företaget genomgår med oss förbereder sig företaget att bli börsfähiga, med de rutiner och krav som ställs från respektive marknadsplats, och med att skapa förutsättningar för utformandet av en attraktiv aktie. Vi är naturligtvis med från början och agerar projektledare under hela processen från början hela vägen in i mål.

Med erfarenhet och kunskap hjälper vi ditt företag att växa.

Kontakta oss gärna för diskussion om hur vi kan hjälpa dig.

HERSLOW & PARTNERS

Herslow & Partners AB är en konsultfirma som arbetar med Corporate Finance som kapitalanskaffning, notering av bolag, företagsöverlåtelser, företagsvärdering och andra ägarfrågor.

Kontakt

Postadress: Herslow & Partners AB Box 4263 SE-203 14 Malmö Tel. +46 (0)40-660 59 10 Besöksadress: Skeppsbron 11 211 20 Malmö

© 2020 Herslow Partners | All rights reserved. Kontakta oss