+46 (0) 40-660 59 10    info@herslowpartners.se

Herslow & Partners har lång och gedigen erfarenhet av uppdrag inom Corporate Finance. Vi biträder publika och privata bolag med rådgivning som får bolagens ägare/ledning att se nya möjligheter för att få bolagen att växa. Herslow & Partners har en samlad kompetens för bolagsstyrning samt kontakter med privata investerare och riskkapitalbolag. Våra tjänster inom Corporate Finance omfattar:

Våra tjänster inom Corporate Finance

Omfattar följande områden

FÖRETAGSÖVERLÅTELSER
Image

Vi arbetar kontinuerligt med såväl förvärvs- som försäljningsprocesser av företag. Genom en strukturerad process hjälper vi säljare att komma i kontakt med seriösa spekulanter och maximera värdet vid försäljning. Vi hjälper också köpare att finna förvärvsobjekt.

KAPITALANSKAFFNING
Image

Genom vårt nätverk av privata investerare och riskkapitalbolag har vi möjlighet att hjälpa företag som står inför en utvecklingsfas och är i behov av externt kapital.

AKTIENOTERING
Image

Herslow & Partners bistår företag vid notering av aktier. Genom vår process förbereder sig företagen till att vara börsfähiga, med de rutiner och krav som ställs från respektive marknadsplats, och att skapa förutsättningar att skapa en attraktiv aktie.

FÖRETAGSVÄRDERING
Image

Vi åtar oss att genomföra företagsvärderingar för små och medelstora företag som är i behov av en oberoende åsikt.

RÅDGIVNING
Image

Herslow & Partners kan ge utvecklande rådgivning under intensiva perioder, vid både nedskärning och expansion, där företagsledningen har behov av extern kompetens.

FÖRETAGSUTVECKLING
Image

Herslow & Partners kan ge utvecklande rådgivning under intensiva perioder, vid både nedskärning och expansion, där företagsledningen har behov av extern kompetens.

Med erfarenhet och kunskap hjälper vi ditt företag att växa.

Kontakta oss gärna för diskussion om hur vi kan hjälpa dig.

HERSLOW & PARTNERS

Herslow & Partners AB är en konsultfirma som arbetar med Corporate Finance som kapitalanskaffning, notering av bolag, företagsöverlåtelser, företagsvärdering och andra ägarfrågor.

Kontakt

Postadress: Herslow & Partners AB Box 4263 SE-203 14 Malmö Tel. +46 (0)40-660 59 10 Besöksadress: Skeppsbron 11 211 20 Malmö

© 2020 Herslow Partners | All rights reserved. Kontakta oss