+46 (0) 40-660 59 10    info@herslowpartners.se

Vi utför individuella företagsvärdringar vilket innebär att vi inte bara tittar på historiska siffror och tillämpar standardiserade matematiska modeller utan vinnlägger oss att förstå hur affärsdynamiken ser ut i den bransch och i den marknad företaget bedriver sin verksamhet. För att få en korrekt värdering inleder vi med att intervjua relevanta personer i företaget för att förstå verksamheten för att därefter studera konkurrensbilden och de långsiktiga trenderna för att fånga upp de hot och möjligheter som kan komma att påverka värdet. Vi går också igenom resultat- och balansräkningar för att kunna värdera företaget enligt DCF och P/E- talsmetoden och för att kunna ta hänsyn till eventuella över- och undervärden bland företagets tillgångar. Allt sammanfattas därefter i en rapport som tillställs uppdragsgivaren.

Herslow & Partners har gjort värderingar i en lång rad av branscher för säljare, köpare och som stöd för revisorers värderingar i olika sammanhang.

Med erfarenhet och kunskap hjälper vi ditt företag att växa.

Kontakta oss gärna för diskussion om hur vi kan hjälpa dig.

HERSLOW & PARTNERS

Herslow & Partners AB är en konsultfirma som arbetar med Corporate Finance som kapitalanskaffning, notering av bolag, företagsöverlåtelser, företagsvärdering och andra ägarfrågor.

Kontakt

Postadress: Herslow & Partners AB Box 4263 SE-203 14 Malmö Tel. +46 (0)40-660 59 10 Besöksadress: Skeppsbron 11 211 20 Malmö

© 2020 Herslow Partners | All rights reserved. Kontakta oss