+46 (0) 40-660 59 10    info@herslowpartners.se

Herslow & Partners har lång erfarenhet och stor kompetens av att förmedla kontakt mellan bolag vid förvärv, både i Sverige och internationellt. Försäljning av ett företag kanske sker vid ett generationsskifte, eller är det andra faktorer som spelar in i beslutet. Vi erbjuder en strukturerad försäljningsprocess där vi är delaktiga hela vägen till dess att vi når målet – den rätta köparen till det bästa priset.

Företag som går i förvärvstankar är välkomna att kontakta oss. Anledningar till förvärv som t.ex. att öka marknadsnärvaron, komplettera befintligt innehav eller ett strategiskt beslut är något som Herslow & Partners hjälper till med. Genomgång av marknaden, analys och värdering för att finna lämpliga bolag som uppfyller kundens prioriteringar.

Med erfarenhet och kunskap hjälper vi ditt företag att växa.

Kontakta oss gärna för diskussion om hur vi kan hjälpa dig.

HERSLOW & PARTNERS

Herslow & Partners AB är en konsultfirma som arbetar med Corporate Finance som kapitalanskaffning, notering av bolag, företagsöverlåtelser, företagsvärdering och andra ägarfrågor.

Kontakt

Postadress: Herslow & Partners AB Box 4263 SE-203 14 Malmö Tel. +46 (0)40-660 59 10 Besöksadress: Skeppsbron 11 211 20 Malmö

© 2020 Herslow Partners | All rights reserved. Kontakta oss