+46 (0) 40-660 59 10    info@herslowpartners.se

TELEFON

+46 (0) 40-660 59 10

BESÖKSADRESS

Herslow & Partners AB
Skeppsbron 11
211 20 Malmö
Sverige

Kontakta oss


Vi svarar normalt inom 1-3 arbetsdagar.

Herslow & Partners AB
556701-3973

Ovan angivna företag Herslow & Partners AB (H&P) bedriver verksamhet inom kapitalanskaffning, bolags-/inkråmsöverlåtelser samt rådgivning hänförlig till detta. I sin verksamhet rådgiver H&P Uppdragsgivarna med frågor kring det överenskomna Uppdragsavtalet inom ramen för sin verksamhets ovan angivna ändamål.
I verksamheten kan H&P hantera sådana personuppgifter som är nödvändiga för att på fullgott vis slutföra det underskrivna Uppdragsavtalet med Uppdragsgivarna. Dessa uppgifter kommer inte vidarebefordras eller på annat sätt göras tillgängliga för utomstående personer eller företag utan tillstånd från den eller dem berörda personerna.
I verksamheten rörande kapitalanskaffning och bolags-/ inkråmsöverlåtelser kommer H&P att mottaga, och spara de personuppgifter som endast är nödvändiga för att på fullgott sätt bedriva en kapitalanskaffning och bolags-/ inkråmsöverlåtelser som avtalats med Uppdragsgivaren som tillika lämnar sitt skriftliga samtycke enligt denna handling, enligt art. 6–10 GDPR.
H&P äger därför rätt att behandla de mottagna personuppgifterna med anledning av det signerade Uppdragsavtalet med Uppdragsgivaren. Personuppgiftsbehandling av de registrerade personerna sker enbart på grund av det avtal som föreligger dem emellan. Vidare sker registrering endast i den omfattning som är nödvändig och bara relaterat till verksamhetens ovan angivna ändamål så att H&P kan hålla hög service och hög kvalité med den eller de registrerades integritet i fokus.


1. Begäran om samtycke

Denna integritetspolicy är skapad för att beskriva hur vi hanterar och skyddar personliga uppgifter samt vilka rättigheter du har i denna hantering. Herslow & Partners AB behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR (EU 2016/679), samt gällande svenska lagar.

Kontakt avseende personuppgifter:
Herslow & Partners AB Skeppsbron 11
203 14 Malmö info@herslowpartners.se

Vanligtvis består uppgifterna av namn, adress, mailadress och telefonnummer. Besöker du vår hemsida och godkänner cookies så lagrar vi även ditt ip-nummer av statistiska skäl i Google Analythics.

2. Anledning av att samla in och behandla uppgifterna

Det finns olika ändamål till varför vi samlar in och behandlar personuppgifter. I huvudsak rör det sig om följande:

- Lagkrav på att spara uppgifter vid genomförda företagsöverlåterlser eller dylika affärer, förebyggande arbeta av penningtvätt och andra olagliga verksamheter.

- Intresseavvägning vid olika aktiviteter i vår dagliga verksamhet där kontakt tas p.g.a.
  • utskick av affärsförslag
  • utskick av offerter/avtal
  • utskick av inbjudningar
  • utskick med riktade budskap

- samtycke till att vi sparar uppgifter vid tex utskick av nyhetsbrev

3. Hur länge sparar vi uppgifter

Personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de ändamål som anges ovan. Personuppgifter behandlas av oss under de aktiva processer samt under den tid som lagen kräver eller ger oss tillåtelse att spara dessa. Därefter raderas dem.
Herslow & Partner AB ger aldrig ut dina uppgifter till tredje part.

4. Rättigheter
Du har alltid rätt att enkelt kunna motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföring. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter.

Skickar...

Ni hittar oss på Skeppsbron 11 i Malmö (nära Centralstationen och Dockan)

Med erfarenhet och kunskap hjälper vi ditt företag att växa.

Kontakta oss gärna för diskussion om hur vi kan hjälpa dig.

HERSLOW & PARTNERS

Herslow & Partners AB är en konsultfirma som arbetar med Corporate Finance som kapitalanskaffning, notering av bolag, företagsöverlåtelser, företagsvärdering och andra ägarfrågor.

Kontakt

Herslow & Partners
Tel. +46 (0)40-660 59 10
Skeppsbron 11
SE-211 20 Malmö

© 2020 Herslow Partners | All rights reserved. Kontakta oss