Posts Tagged ‘mingel’

Investerarträff den 22 september!

Kommentarer inaktiverade för Investerarträff den 22 september!
2015/09/07 · by admin_hp · Nyheter

Välkommen på investerarträff den 22 september!

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2

Tid: 17.30 – ca 20.00

Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se

Vi erbjuder dig att träffa intressanta bolag. Här får du chansen att lyssna till och ställa dina frågor direkt till bolagets ledning. Många av bolagen är i ett tidigt skede och genomför en kapitalanskaffning Investerarträffen ger dig möjlighet att ta del av intressanta erbjudanden direkt från bolaget.

Bolagsinfo:

Nanologica

 

 

 

Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget kombinerar ett unikt materialkunnande med ett genuint intresse av att lösa verkliga problem. Verksamheten är fokuserad till Drug Delivery och Kromatografi. Nanologica genomför just nu en nyemission inför notering på AktieTorget.

Bolaget presenteras av Andreas Bhagwani, VD

www.nanologica.com

 

Hamlet Pharma

 

 

 

 

Hamlet Pharma är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Den nya verksamma substansen HAMLET bildas när det humana mjölkproteinet alfa-laktalbumin binder till sig en fettsyra. Bolaget avser att genomföra fas II studier rörande koloncancer och blåscancer, två svårbotade och vanliga cancerformer. Hamlet Pharma genomför för närvarande en nyemission inför notering på AktieTorget.

Hamlet Pharma presenteras av Catharina Svanborg, styrelseordförande och grundare samt av Fredrik Herslow, VD

www.hamletpharma.com

 

Aptahem

 

 

Aptahems affärsidé består i att kommersialisera en ny grupp av blodproppshämmande läkemedel för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom hjärtinfarkt eller stroke.

Bolaget presenteras av Mikael Lindstam, VD

www.aptahem.com

 

Pexa

 

 

 

Pexa utvecklar, producerar och marknadsför ett forskningsinstrument för att studera luftvägssjukdomar som tex astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Syftet är att underlätta utvecklingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Strategin är att etablera PEXAs nya patentskyddade metod på marknaden med ett mätinstrument för forskarmarknaden, för att därefter utveckla fler produkter och tjänster.

Pexa presenteras av Svante Höjer,  Tf VD

www.pexa.se

 

 

 

 

Investerarträff den 24 februari!

Kommentarer inaktiverade för Investerarträff den 24 februari!
2015/02/12 · by admin_hp · Nyheter

Välkommen på investerarträff den 24 februari!

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2

Tid: 17.30 – ca 19.30

Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se

Vi erbjuder dig att träffa intressanta bolag. Här får du chansen att lyssna till och ställa dina frågor direkt till bolagets ledning. Många av bolagen är i ett tidigt skede och genomför en kapitalanskaffning Investerarträffen ger dig möjlighet att ta del av intressanta erbjudanden direkt från bolaget.

Bolagsinfo:

 

Serstech (III)

 

 

Serstech

Serstechs affärsidé är hjälpa kunder inom säkerhet och industri att fatta rätt beslut på platsen med hjälp av små, lättanvända och kostnadseffektiva instrument för kemisk identifiering.

Bolaget är noterat på AktieTorget och planerar nu för en företrädesemission.
Serstech presenteras av Peter Höjerback, VD.
www.serstech.com

 

Igrene (II)

 

AB Igrene

Bolaget prospekterar efter gas och olja i Siljansringen. Bolaget har sedan starten bedrivit undersökningarna enligt andra antaganden än de som låg till grund för Dala Djupgas val av borrplatser. Bland de viktigaste skillnaderna är att Igrene borrar i Siljansringens perifera områden, istället för i dess mitt. Dessutom borrar Igrene till relativt ringa djup eftersom gasen strävar uppåt och det gäller att hitta den så nära markytan som möjligt.

Igrene har sedan 2008 genomfört flera hundra jordprovstagningar och ett dussintal provborrningar om 350 till 690 meters djup. I de flesta av dessa hål har gasflöden konstaterats och i tre fall betydande förekomster av metangas.
Metangasen uppvisar mycket hög kvalitet.

Bolaget är noterat på AktieTorget sedan augusti 2014
Gabather presenteras av Mats Budh, VD.

www.igrene.se

 

Axonkids (II)

 

 

AxonKids

AxonKids utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar med inriktning mot den Europeiska marknaden, men har även en viss försäljning i bl.a. Kina. AxonKids bilbarnstolar är framtagna i linje med den Skandinaviska filosofin om att bakåtvänt är säkrast, vilket är en insikt som sprider sig ut i världen.

Alla bilbarnstolarna är godkända enligt den Europeiska säkerhetsstandarden ECE r44 04. Axonkids är ett ungt företag men med en gedigen erfarenhet i ledningen. Bolaget har under de första tre åren vuxit med närmare 100 procent per år, och budgeterar för en omsättning på 34 MSEK med positivt resultat.

För att klara den fortsatta expansionen genomför bolaget en emission och notering på AktieTorget.

Bolaget är noterat på AktieTorget.

Bolaget presenteras av Tony Qvist, VD.

www.axonkids.se
 

 

17/3 presenteras två kommande listningar

Kommentarer inaktiverade för 17/3 presenteras två kommande listningar
2014/03/04 · by admin_hp · Nyheter

Missa inte vår investerarträff den 17 mars. Då kommer Dentware och Motion Display som genomför nyemissioner i samband med sina respektivelistningen. Investerarträffen anordnas av Herslow & Partners i Mincs lokal Auditoriet. Välkomna!

Kvällens program:
17.30 Kaffe/smörgås serveras
18.00 AktieTorget / Herslow & Partners
18.10 Motion Display
18.40 Dentware Scandinavia AB
19.10 Frågestund och mingel

Tid och plats:
Måndagen 17 mars kl 18-20, Minc, Anckargripsgatan 3, Malmö

Anmälan:
Seminariet arrangeras av Herslow & Partners och är kostnadsfritt. Då antalet platser är begränsade krävs föranmälan. Anmälan sker via telefon 040-6605910 alt via mail till inbjudan@herslowpartners.se. Varmt välkommen!

Bolagsinfo:

Dentware Scandinavia ABDentware
Dentware erbjuder tandtekniska laboratorier brokomponenter för implantatburen och tandburen protetik. Bolaget är ensam om att tillverkar dentalprodukter med hjälp av Arcams 3D-printing. I 3D-skrivaren byggs slutprodukten upp genom att extremt finkornigt metallpulver sprids i tunna skikt och smälts till exakta geometriska mönster. Implantatburna broar tillverkas i titan eller koboltkrom med önskat antal implantatstöd. Tandburna kronhättor, med ett eller flera led, tillverkas i koboltkrom.

Hemligheten bakom Dentwares tillverkningsprocess är att med hjälp av digital teknik och industriella arbetsmetoder kunna tillverka individanpassade produkter på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt.
Bolaget genomför en nyemission inför listning på AktieTorget.

Dentware presenteras av:
Ulf Nilsson, VD
och Reza Kazemi, teknisk chef

www.dentware.se

 

Motion Display Scandinavia ABMotionDisplay
Motion Display har utvecklat ett revolutionerande sätt att göra reklam vid varan i butiken, där 70 % av köpbesluten tas. Företagets displayer är baserade på elektroniskt papper som kan blinka och en omfattande dokumentation visar på mycket starka försäljningsökningar. Displayerna är lika lätta att installera som traditionellt tryckt material.

Bland kunder hos leverantörer märks t.ex. Coca- Cola, Adidas, Electrolux och Unilever. Bara i Sverige spenderas 70 miljarder sek på marknadsföring varje år varav ca 10% i butik. Det finns en stark trend att öka denna andel.

Bolaget planerar nu för en internationell lansering och genomför en nyemission inför notering på AktieTorget.

Motion Display presenteras av:
Anna Engholm, VD
www.motiondisplay.com

Serstech på investerarträff den 28 oktober i Malmö.

Kommentarer inaktiverade för Serstech på investerarträff den 28 oktober i Malmö.
2013/10/17 · by admin_hp · Nyheter

Nyligen listade Serstech ger sin syn på ordern som fick aktien att rusa 230 % sedan anslutningen till AktieTorget.

Serstech från Lund lät lista sin aktie så sent som den 28 augusti. Aktien har på kort tid blivit en vinnare för dess aktieägare och den stora frågan är hur bolaget ska leverera för att hålla samma tempo. Välkommen att lyssna till Serstech VD Peter Höjerback.

Utöver Serstech välkomnar vi även GuldAdam som anslöts till listan tidigare i somras och Safe at Sea som anslöts redan 2008. Vi ser fram emot att höra såväl om det begagnade guldets utveckling och framtidens sjöräddning.

Kvällens program:
17.30 Kaffe serveras
18.00 AktieTorget / Herslow & Partners
18.10 Serstech
18.40 GuldAdam
19.10 Safe at Sea
19.40 Frågestund och mingel

Tid och Plats:
Måndagen 28 oktober kl 18-20, Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8, Malmö

Anmälan
Seminariet arrangeras av Herslow & Partners och är kostnadsfritt. Då antalet platser är begränsade krävs föranmälan. Anmälan sker via telefon 040-6605910 alt via mail till inbjudan@herslowpartners.se. Varmt välkommen!

Bolagsinformation

serstechSerstechs affärsidé är hjälpa kunder inom säkerhet och industri att identifiera kemiska substanser på plats. Serstech har utvecklat ett instrument som snabbt och enkelt identifierar kemikalier. Hanteringen är enkel; håll instrumentet nära ämnet i fråga och tryck på knappen, så vet du om några sekunder vad det är för något du pekar på.
Bolaget är noterat på Aktietorget.
Serstech presenteras av: Peter Höjerback, VD
www.serstech.com

GuldAdamGuldAdam AB är ett av de starkaste varumärkena inom den skandinaviska guldbranschen. GuldAdams kärnverksamhet är köp av guld och silver från privatpersoner. GuldAdam värderar guld och silver i butik, på guldturnéer och via webb. Fokus är fortsatt expansion samt att fasthålla positionen som den största och mest tillförlitliga aktören på den skandinaviska marknaden.
Bolaget är noterat på Aktietorget och avser göra en nyemission.
GuldAdam presenteras av: David Aspeh, VD
www.guldadam.se

SafeAtSeaSafe at Sea AB  har utvecklat Rescuerunnersystemet, kanske världens idag mest effektiva system för sjöräddning. I systemet ingår även utrustning, arbetsmetoder och utbildning. Nu fokuserar Bolaget även på att ta sig in på den kommersiella sjöfartsmarknaden, som med sina 30 000 stora fartyg är en av de viktigaste kundgrupperna. Bolaget har även fått förfrågningar från operatörer inom offshoreindustrin.
Bolaget är noterat på Aktietorget och avser göra en nyemission.
Safe at Sea presenteras av Kaj Lehtovaara, VD
www.safeatsea.se