Posts Tagged ‘Lund’

Investerarträff den 22 mars!

Kommentarer inaktiverade för Investerarträff den 22 mars!
2018/03/15 · by admin_hp · Nyheter

Välkommen på investerarträffen den 22 mars!

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2.

Tid: 17.30 till ca 19.00

Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se

Vi erbjuder dig att träffa intressanta bolag. Här får du chansen att lyssna till och ställa dina frågor direkt till bolagets ledning. Många av bolagen är i ett tidigt skede och genomför en kapitalanskaffning. Investerarträffen ger dig möjlighet att ta del av intressanta erbjudanden direkt från bolagen.

Bolagsinfo:

 

Logga 2 (002)

 

 

 

 

Cline Scientific AB utvecklar och säljer unika nanoytor som används i utveckling av stamcellsterapier och som komponent i cancerdiagnostik. Clines nanoteknologi kan som verktyg få avgörande betydelse vid utveckling och tillverkning av stamcellsterapier för artros, diabetes typ-1, Alzheimers, Parkinsons med flera. Som komponent i diagnostikprodukter kan Clines teknologi möjliggöra en helt ny typ av cellbaserad diagnostik som öppnar för tidig eller preventiv behandling mot tumörspridning, så kallad metastasering. Bolaget har i år tecknat licensavtal med Liv Diagnostics gällande den patenterade teknologin för användning inom olika diagnostikapplikationer. Cline Scientific, som är noterat på AktieTorget, genomför en nyemission på ca 8 MSEK.

Bolaget presenteras av VD Patrik Sundh

Läs mer på www.clinescientific.com

 

Compare-IT ny logga (002)

 

 

 

Compare-IT Nordic AB är ett Lundabaserat teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Under 2017 lanserade bolaget produkten Home Line, vilken är särskilt optimerad för småhus- och lägenhetssegmentet. Bolaget ingick under året även avtal med nio hustillverkare och har idag en avtalad årsvolym om cirka 950 hus där bolagets lösning ingår som standard. Under 2018 förväntar sig bolaget kraftigt ökande leveranser och ökad fakturering. Compare-IT, som är noterat på AktieTorget, genomför en emission på ca 11 MSEK.

Bolaget presenteras av VD Kerstin Lindqvist-Toms och ordförande Jeanette Andersson.

Läs mer på www.compare-it.se

 

Investerarträff den 24 januari!

Kommentarer inaktiverade för Investerarträff den 24 januari!
2018/01/11 · by admin_hp · Nyheter

Välkommen på investerarträff den 24 januari!

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2

Tid: 17.30 till ca 19.00

Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se

Vi erbjuder dig att träffa intressanta bolag. Här får du chansen att lyssna till och ställa dina frågor direkt till bolagets ledning. Många av bolagen är i ett tidigt skede och genomför en kapitalanskaffning. Investerarträffen ger dig möjlighet att ta del av intressanta erbjudanden direkt från bolagen.

Bolagsinfo:

Serstech

 

 

Serstech AB skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Ramanspektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika.  Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning sker i Sverige.

Serstech som är noterat på Nasdaq First North, genomför en företrädesemission om drygt 24 MSEK.

Bolaget presenteras av VD Stefan Sandor

Läs mer på www.serstech.com

 

Metacon

 

 

 

Metacon AB utvecklar och marknadsför energisystem för elektrokemisk omvandling av biogas och naturgas till el och värme. Företagets system levereras nyckelfärdiga med integrerad bränslecell för såväl lokal el- och värme-produktion som för kommersiell energileverans genom anslutning till el- och fjärrvärmenät. Teknik och produkter är baserade på upphovsrättsskyddad, patenterad reaktor-katalysatorteknik för bränsle-omvandlingsprocesser.

Metacon förbereder en nyemission och har för avsikt att notera sina aktier sig på NGM under våren 2018.

Bolaget presenteras av VD Lennart Larsson

Läs mer på www.metacon.se

 

 

 

 

Investerarträff den 20 september!

Kommentarer inaktiverade för Investerarträff den 20 september!
2016/09/05 · by admin_hp · Nyheter

Välkommen på investerarträff den 20 september!

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2.

Tid: 17.30 – ca 19.00.

Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se.

Vi erbjuder dig att träffa intressanta bolag. Här får du chansen att lyssna till och ställa dina frågor direkt till bolagets ledning. Många av bolagen är i ett tidigt skede och genomför en kapitalanskaffning. Investerarträffen ger dig möjlighet att ta del av intressanta erbjudanden direkt från bolaget.

Bolagsinfo:

 

Gasporox-logga

 

 

Gasporox AB

Gasporox är ett Lundabaserat bolag med rötter från Lunds universitet som förser förpackningsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av gas i förpackningar. Bolaget använder sig av en världsunik och patenterad laserteknologi. Till skillnad från konkurrenterna, erbjuder Gasporox produkter för oförstörande kvalitetskontroll av gaspackade förpackningar direkt på produktionslinjen av livsmedel, läkemedel eller drycker. Kunderna är både producenterna, deras leverantörer av förpackningslinjer samt laboratorier. Tekniken är mångfasetterad och fler applikationsområden än förpackningsanalys är möjliga i framtiden. Idag utvecklas en metod för lungmätning av för tidigt födda barn genom dotterbolaget GPX Medical.

Bolaget genomför en nyemission inför notering på Nasdaq First North.

Gasporox presenteras av VD, Märta Lewander XU.

Läs mer på www.gasporox.se

 

Spectracure_2016

 

SpectraCure AB

SpectraCure bildades år 2003 som ett spin-off-företag från avdelningen för atomfysik och Lunds medicinska lasercentrum vid Lunds Universitet. Grundarna, professor Stefan Andersson-Engels, professor Sune Svanberg och professor Katarina Svanberg sitter idag i bolagsstyrelsen. SpectraCures fokus är cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor i kombination med fotoreaktiva läkemedel. Metoden benämns ”Interstitial Photodynamic Therapy”. Interstitiell PDT är avsedd för invärtes solida tumörer av olika slag, t.ex. i prostata och bukspottkörtel, men även exempelvis cancer i huvud- och halsområdet.

SpectraCure är noterat på Aktietorget.

Gasporox presenteras av VD, Masoud Khayyani.

Läs mer på www.spectracure.com

 

 

Investerarträff den 30 november!

Kommentarer inaktiverade för Investerarträff den 30 november!
2015/11/16 · by admin_hp · Nyheter

Välkommen på investerarträff den 30 november!

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2

Tid: 17.25 – ca 20.15

Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se

Vi erbjuder dig att träffa intressanta bolag. Här får du chansen att lyssna till och ställa dina frågor direkt till bolagets ledning. Många av bolagen är i ett tidigt skede och genomför en kapitalanskaffning Investerarträffen ger dig möjlighet att ta del av intressanta erbjudanden direkt från bolaget.

Bolagsinfo:

Raybased

 

 

 

 

 

Raybased är ett svenskt teknikbolag som förenar Internet of Things med fastighetsautomation. Bolaget erbjuder ett öppet trådlöst system som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom värme, ventilation, belysning och säkerhetssystem. Bolaget står inför en kommersialisering och har bl.a. avtal med Bravida och Castellum Eklandia. Raybased har ansökt om notering på AktieTorget under Q4 2015.

Bolaget planerar att noteras på Aktietorget under hösten.

Raybased presenteras av VD Lars Granbom  och Ordf Jonny Sandberg.

Läs mer på www.raybased.com

 

Sivers IMA

 

 

Sivers IMA AB, grundat 1956, är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik och är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Bolaget har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl a används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar.

Bolaget har funnits på Aktietorget sedan 2013.

Sivers IMA presenteras av VD Robert Ekström.

Läs mer på: www.siversima.com

 

Sleepo

 

 

 

 

Sleepo är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet. Bolaget grundades 2011 och har vuxit snabbt och erbjuder idag över 10 000 produkter fördelat över 80 varumärken kombinerat med bolagets egna varumärken. Sleepo har under sina första år genomfört väsentliga investeringar i bl.a. sortiment, logistik, IT-struktur och varumärkeskännedom.

Sleepo planerar att listas på Aktietorget under Q4 2015.

Sleepo presenteras av VD Philip Nikolsten.

Läs mer på: www.sleepo.se

Prebona

 

 

 

Prebona AB är ett svenskt nanoteknikföretag som utvecklar och marknadsför funktionella material inom affärsområdena Jordbruk, Nanomedicin samt Nanocoatings. Produkterna är baserade på en patenterad teknologi som är enkel, kostnadseffektiv och miljövänlig.

Bolaget planerar att noteras på Aktietorget under Q4 2015.

Prebona presenteras av VD Orvar Otterstedt.

Läs mer på: www.prebona.com

 

Spago

 

 

Spago Nanomedical AB bedriver utveckling inom nanomedicin med fokus på diagnostik och behandling av cancer. Bolagets egenutvecklade och skräddarsydda nanomaterial möjliggör tumörselektiv visualisering och behandling vilket kan minska risken för felaktig diagnos och oönskade biverkningar. Bolagets två huvudprojekt SpagoPix och Tumorad har därigenom potential att tillgodose stora medicinska behov.

Spago har varit noterade hos Aktietorget sedan 2012.

Bolaget presenteras av VD Mats Hansen.

Läs mer på: www.spagonanomedical.se

 

 

 

 

« Older Entries