Posts Tagged ‘First North’

Investerarträff den 24 januari!

Kommentarer inaktiverade för Investerarträff den 24 januari!
2018/01/11 · by admin_hp · Nyheter

Välkommen på investerarträff den 24 januari!

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2

Tid: 17.30 till ca 19.00

Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se

Vi erbjuder dig att träffa intressanta bolag. Här får du chansen att lyssna till och ställa dina frågor direkt till bolagets ledning. Många av bolagen är i ett tidigt skede och genomför en kapitalanskaffning. Investerarträffen ger dig möjlighet att ta del av intressanta erbjudanden direkt från bolagen.

Bolagsinfo:

Serstech

 

 

Serstech AB skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Ramanspektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika.  Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning sker i Sverige.

Serstech som är noterat på Nasdaq First North, genomför en företrädesemission om drygt 24 MSEK.

Bolaget presenteras av VD Stefan Sandor

Läs mer på www.serstech.com

 

Metacon

 

 

 

Metacon AB utvecklar och marknadsför energisystem för elektrokemisk omvandling av biogas och naturgas till el och värme. Företagets system levereras nyckelfärdiga med integrerad bränslecell för såväl lokal el- och värme-produktion som för kommersiell energileverans genom anslutning till el- och fjärrvärmenät. Teknik och produkter är baserade på upphovsrättsskyddad, patenterad reaktor-katalysatorteknik för bränsle-omvandlingsprocesser.

Metacon förbereder en nyemission och har för avsikt att notera sina aktier sig på NGM under våren 2018.

Bolaget presenteras av VD Lennart Larsson

Läs mer på www.metacon.se

 

 

 

 

Investerarträff den 9 februari!

Kommentarer inaktiverade för Investerarträff den 9 februari!
2017/01/25 · by admin_hp · Nyheter

Välkommen på investerarträff den 9 februari!

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2

Tid: 17.30 – ca 19.30

Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se

Vi erbjuder dig att träffa intressanta bolag. Här får du chansen att lyssna till och ställa dina frågor direkt till bolagets ledning. Många av bolagen är i ett tidigt skede och genomför en kapitalanskaffning Investerarträffen ger dig möjlighet att ta del av intressanta erbjudanden direkt från bolaget.

Bolagsinfo:

logotype_full_black_original (002)

 

 

 

Acosense utvecklar, tillverkar och säljer mätinstrumentet Acospector Acoustic Chemometer med tillhörande tjänster. Instrumentet är en innovation som ger kunden kontinuerlig information om svåranalyserade kemiska och biologiska industrivätskor. Användningen av Acospector ger kunden möjlighet att reducera produktionskostnaderna, öka produktiviteten, sänka energikostnaderna, bättre utnyttja råvarorna och säkerställa en högre produktkvalitet genom att kontinuerligt övervaka flödet i produktionen. Acosense genomför en nyemission inför en kommande notering på AktieTorget.

Bolaget presenteras av Styrelseordförande Ingvar Andersson.

Läs mer på www.acosense.com

 

 

Recyctec

 

 

Recyctec är ett svenskt återvinningsbolag med huvudkontor på IDEON Science Park i Lund. Recyctec har utvecklat en världsunik metod och reningsanläggning som återvinner glykol så att den kan återanvändas om och om igen. Då det tidigare inte funnits en metod för att rena och återanvända glykol har använt glykol istället gått till förbränning. Recyctec sluter kretsloppet för en annars ändlig naturresurs. Enligt EU:s avfallshierarki ska den svenska politiken och lagstiftningen utformas så att avfall förebyggs. Recyctecs metod möjliggör återanvändning av all förbrukad glykol. Bolaget agerar på en marknad där Recyctec är den enda aktören.

Bolaget presenteras av VD Göran Ahlquist.

Läs mer på www.recyctec.se

 

CLS3

 

 

 

Clinical Laserthermia Systems, CLS, är ett forskningsbaserat medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför en immunstimulerande behandlingsmetod, imILT-metoden, som effektivt kan behandla solida cancertumörer genom varsam uppvärmning med laser. Parallellt med studierna avseende imILT har Bolaget påbörjat etablering av Bolagets lasersystem TRANBERG och Bolagets behandlings-kit för FLA-metoden. Metoden är etablerad och används idag främst vid behandling av maligna och icke-maligna tumörer i tidig fas.

CLS befinner sig idag i en mycket intressant fas med imILT och TRANBERG-systemet, pågående studier för imILT samt stundande etablering av FLA-metoden på marknaden för prostatacancer i tidig fas. I syfte att stödja Bolagets fortsatta utveckling avser Bolaget genomföra en företrädesemission om cirka 23,8 miljoner kronor samt ett därmed sammanhängande listbyte från Aktietorget till Nasdaq First North.

Bolaget presenteras av VD Lars-Erik Eriksson.

Läs mer på www.clinicallaser.se

 

 

Investerarträff den 20 september!

Kommentarer inaktiverade för Investerarträff den 20 september!
2016/09/05 · by admin_hp · Nyheter

Välkommen på investerarträff den 20 september!

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2.

Tid: 17.30 – ca 19.00.

Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se.

Vi erbjuder dig att träffa intressanta bolag. Här får du chansen att lyssna till och ställa dina frågor direkt till bolagets ledning. Många av bolagen är i ett tidigt skede och genomför en kapitalanskaffning. Investerarträffen ger dig möjlighet att ta del av intressanta erbjudanden direkt från bolaget.

Bolagsinfo:

 

Gasporox-logga

 

 

Gasporox AB

Gasporox är ett Lundabaserat bolag med rötter från Lunds universitet som förser förpackningsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av gas i förpackningar. Bolaget använder sig av en världsunik och patenterad laserteknologi. Till skillnad från konkurrenterna, erbjuder Gasporox produkter för oförstörande kvalitetskontroll av gaspackade förpackningar direkt på produktionslinjen av livsmedel, läkemedel eller drycker. Kunderna är både producenterna, deras leverantörer av förpackningslinjer samt laboratorier. Tekniken är mångfasetterad och fler applikationsområden än förpackningsanalys är möjliga i framtiden. Idag utvecklas en metod för lungmätning av för tidigt födda barn genom dotterbolaget GPX Medical.

Bolaget genomför en nyemission inför notering på Nasdaq First North.

Gasporox presenteras av VD, Märta Lewander XU.

Läs mer på www.gasporox.se

 

Spectracure_2016

 

SpectraCure AB

SpectraCure bildades år 2003 som ett spin-off-företag från avdelningen för atomfysik och Lunds medicinska lasercentrum vid Lunds Universitet. Grundarna, professor Stefan Andersson-Engels, professor Sune Svanberg och professor Katarina Svanberg sitter idag i bolagsstyrelsen. SpectraCures fokus är cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor i kombination med fotoreaktiva läkemedel. Metoden benämns ”Interstitial Photodynamic Therapy”. Interstitiell PDT är avsedd för invärtes solida tumörer av olika slag, t.ex. i prostata och bukspottkörtel, men även exempelvis cancer i huvud- och halsområdet.

SpectraCure är noterat på Aktietorget.

Gasporox presenteras av VD, Masoud Khayyani.

Läs mer på www.spectracure.com