Posts Tagged ‘Compare-IT’

Investerarträff den 22 mars!

Kommentarer inaktiverade för Investerarträff den 22 mars!
2018/03/15 · by admin_hp · Nyheter

Välkommen på investerarträffen den 22 mars!

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2.

Tid: 17.30 till ca 19.00

Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se

Vi erbjuder dig att träffa intressanta bolag. Här får du chansen att lyssna till och ställa dina frågor direkt till bolagets ledning. Många av bolagen är i ett tidigt skede och genomför en kapitalanskaffning. Investerarträffen ger dig möjlighet att ta del av intressanta erbjudanden direkt från bolagen.

Bolagsinfo:

 

Logga 2 (002)

 

 

 

 

Cline Scientific AB utvecklar och säljer unika nanoytor som används i utveckling av stamcellsterapier och som komponent i cancerdiagnostik. Clines nanoteknologi kan som verktyg få avgörande betydelse vid utveckling och tillverkning av stamcellsterapier för artros, diabetes typ-1, Alzheimers, Parkinsons med flera. Som komponent i diagnostikprodukter kan Clines teknologi möjliggöra en helt ny typ av cellbaserad diagnostik som öppnar för tidig eller preventiv behandling mot tumörspridning, så kallad metastasering. Bolaget har i år tecknat licensavtal med Liv Diagnostics gällande den patenterade teknologin för användning inom olika diagnostikapplikationer. Cline Scientific, som är noterat på AktieTorget, genomför en nyemission på ca 8 MSEK.

Bolaget presenteras av VD Patrik Sundh

Läs mer på www.clinescientific.com

 

Compare-IT ny logga (002)

 

 

 

Compare-IT Nordic AB är ett Lundabaserat teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Under 2017 lanserade bolaget produkten Home Line, vilken är särskilt optimerad för småhus- och lägenhetssegmentet. Bolaget ingick under året även avtal med nio hustillverkare och har idag en avtalad årsvolym om cirka 950 hus där bolagets lösning ingår som standard. Under 2018 förväntar sig bolaget kraftigt ökande leveranser och ökad fakturering. Compare-IT, som är noterat på AktieTorget, genomför en emission på ca 11 MSEK.

Bolaget presenteras av VD Kerstin Lindqvist-Toms och ordförande Jeanette Andersson.

Läs mer på www.compare-it.se

 

Investerarträff den 23 mars!

Kommentarer inaktiverade för Investerarträff den 23 mars!
2017/03/08 · by admin_hp · Nyheter

Välkommen på investerarträff den 23 mars!

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2

Tid: 17.30 – ca 20.00

Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se

Vi erbjuder dig att träffa intressanta bolag. Här får du chansen att lyssna till och ställa dina frågor direkt till bolagets ledning. Många av bolagen är i ett tidigt skede och genomför en kapitalanskaffning Investerarträffen ger dig möjlighet att ta del av intressanta erbjudanden direkt från bolaget.

Bolagsinfo:

 

Compare-IT ny logga III

 

 

 

Compare-IT utvecklar lösningar för smarta hem och belysningsstyrning med fokus på enkelhet och kundnytta. Bolagets vision är att alla hus skall vara smarta. Exempel på kunder är villatillverkare som Myresjöhus och LB-Hus och i ökande utsträckning lägenhetsprojekt. Compare-IT genomför under mars/april en spridningsemission inför planerad notering på AktieTorget.

Bolaget presenteras av VD Kerstin Lindqvist-Toms och CTO Martin Strandqvist

Läs mer på www.compare-it.se

 

logo_plejd_RGB jpeg

 

 

 

 

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things. Bolaget genomför under mars/april en företrädesemission som syftar till att etablera bolaget som en av de ledande aktörerna i landet inom smart belysning.

Bolaget presenteras av av VD Babak Esfahani.

Läs mer på www.plejd.se

 

Acucort II

 

 

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av akuta allergiska reaktioner, för krupp för barn och kemoterapiinducerat illamående och kräkningar. Dexa ODF bedöms ha kort tid till marknad då företaget enbart behöver repetera en tidigare framgångsrik bioekvivalensstudie för att söka marknadsgodkännande i Europa. Bolaget genomför en nyemission i samband med notering på AktieTorget.

Bolaget presenteras av VD Mats Lindfors.

Läs mer på www.acucort.com

 

mobiplus II

 

 

 

MobiPlus Affärsidé är att erbjuda företag plattformar för kommunikation via sms, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, seo, adwords, digitala skärmar och fasta reklamytor samt ta hand om all teknik bakom det hela vilket även inkluderar hosting, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget ska leverera ett helhetskoncept med hög servicegrad och de senaste tekniska lösningarna där det kan skapa en bättre bild av företagens kunder vilket leder till stora besparingar i deras marknadsföringskostnader. MobiPlus genomför en nyemission inför notering på AktieTorget.

Bolaget presenteras av VD Fredrik Alsgren.

Läs mer på www.mobilplus.se