Posts Tagged ‘cancer’

Investerarträff den 22 mars!

Kommentarer inaktiverade för Investerarträff den 22 mars!
2018/03/15 · by admin_hp · Nyheter

Välkommen på investerarträffen den 22 mars!

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2.

Tid: 17.30 till ca 19.00

Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se

Vi erbjuder dig att träffa intressanta bolag. Här får du chansen att lyssna till och ställa dina frågor direkt till bolagets ledning. Många av bolagen är i ett tidigt skede och genomför en kapitalanskaffning. Investerarträffen ger dig möjlighet att ta del av intressanta erbjudanden direkt från bolagen.

Bolagsinfo:

 

Logga 2 (002)

 

 

 

 

Cline Scientific AB utvecklar och säljer unika nanoytor som används i utveckling av stamcellsterapier och som komponent i cancerdiagnostik. Clines nanoteknologi kan som verktyg få avgörande betydelse vid utveckling och tillverkning av stamcellsterapier för artros, diabetes typ-1, Alzheimers, Parkinsons med flera. Som komponent i diagnostikprodukter kan Clines teknologi möjliggöra en helt ny typ av cellbaserad diagnostik som öppnar för tidig eller preventiv behandling mot tumörspridning, så kallad metastasering. Bolaget har i år tecknat licensavtal med Liv Diagnostics gällande den patenterade teknologin för användning inom olika diagnostikapplikationer. Cline Scientific, som är noterat på AktieTorget, genomför en nyemission på ca 8 MSEK.

Bolaget presenteras av VD Patrik Sundh

Läs mer på www.clinescientific.com

 

Compare-IT ny logga (002)

 

 

 

Compare-IT Nordic AB är ett Lundabaserat teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Under 2017 lanserade bolaget produkten Home Line, vilken är särskilt optimerad för småhus- och lägenhetssegmentet. Bolaget ingick under året även avtal med nio hustillverkare och har idag en avtalad årsvolym om cirka 950 hus där bolagets lösning ingår som standard. Under 2018 förväntar sig bolaget kraftigt ökande leveranser och ökad fakturering. Compare-IT, som är noterat på AktieTorget, genomför en emission på ca 11 MSEK.

Bolaget presenteras av VD Kerstin Lindqvist-Toms och ordförande Jeanette Andersson.

Läs mer på www.compare-it.se

 

Investerarträff den 20 september!

Kommentarer inaktiverade för Investerarträff den 20 september!
2016/09/05 · by admin_hp · Nyheter

Välkommen på investerarträff den 20 september!

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2.

Tid: 17.30 – ca 19.00.

Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se.

Vi erbjuder dig att träffa intressanta bolag. Här får du chansen att lyssna till och ställa dina frågor direkt till bolagets ledning. Många av bolagen är i ett tidigt skede och genomför en kapitalanskaffning. Investerarträffen ger dig möjlighet att ta del av intressanta erbjudanden direkt från bolaget.

Bolagsinfo:

 

Gasporox-logga

 

 

Gasporox AB

Gasporox är ett Lundabaserat bolag med rötter från Lunds universitet som förser förpackningsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av gas i förpackningar. Bolaget använder sig av en världsunik och patenterad laserteknologi. Till skillnad från konkurrenterna, erbjuder Gasporox produkter för oförstörande kvalitetskontroll av gaspackade förpackningar direkt på produktionslinjen av livsmedel, läkemedel eller drycker. Kunderna är både producenterna, deras leverantörer av förpackningslinjer samt laboratorier. Tekniken är mångfasetterad och fler applikationsområden än förpackningsanalys är möjliga i framtiden. Idag utvecklas en metod för lungmätning av för tidigt födda barn genom dotterbolaget GPX Medical.

Bolaget genomför en nyemission inför notering på Nasdaq First North.

Gasporox presenteras av VD, Märta Lewander XU.

Läs mer på www.gasporox.se

 

Spectracure_2016

 

SpectraCure AB

SpectraCure bildades år 2003 som ett spin-off-företag från avdelningen för atomfysik och Lunds medicinska lasercentrum vid Lunds Universitet. Grundarna, professor Stefan Andersson-Engels, professor Sune Svanberg och professor Katarina Svanberg sitter idag i bolagsstyrelsen. SpectraCures fokus är cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor i kombination med fotoreaktiva läkemedel. Metoden benämns ”Interstitial Photodynamic Therapy”. Interstitiell PDT är avsedd för invärtes solida tumörer av olika slag, t.ex. i prostata och bukspottkörtel, men även exempelvis cancer i huvud- och halsområdet.

SpectraCure är noterat på Aktietorget.

Gasporox presenteras av VD, Masoud Khayyani.

Läs mer på www.spectracure.com