Posts Tagged ‘Aktiespararna’

Investerarträff den 22 september!

Kommentarer inaktiverade för Investerarträff den 22 september!
2015/09/07 · by admin_hp · Nyheter

Välkommen på investerarträff den 22 september!

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2

Tid: 17.30 – ca 20.00

Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se

Vi erbjuder dig att träffa intressanta bolag. Här får du chansen att lyssna till och ställa dina frågor direkt till bolagets ledning. Många av bolagen är i ett tidigt skede och genomför en kapitalanskaffning Investerarträffen ger dig möjlighet att ta del av intressanta erbjudanden direkt från bolaget.

Bolagsinfo:

Nanologica

 

 

 

Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget kombinerar ett unikt materialkunnande med ett genuint intresse av att lösa verkliga problem. Verksamheten är fokuserad till Drug Delivery och Kromatografi. Nanologica genomför just nu en nyemission inför notering på AktieTorget.

Bolaget presenteras av Andreas Bhagwani, VD

www.nanologica.com

 

Hamlet Pharma

 

 

 

 

Hamlet Pharma är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Den nya verksamma substansen HAMLET bildas när det humana mjölkproteinet alfa-laktalbumin binder till sig en fettsyra. Bolaget avser att genomföra fas II studier rörande koloncancer och blåscancer, två svårbotade och vanliga cancerformer. Hamlet Pharma genomför för närvarande en nyemission inför notering på AktieTorget.

Hamlet Pharma presenteras av Catharina Svanborg, styrelseordförande och grundare samt av Fredrik Herslow, VD

www.hamletpharma.com

 

Aptahem

 

 

Aptahems affärsidé består i att kommersialisera en ny grupp av blodproppshämmande läkemedel för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom hjärtinfarkt eller stroke.

Bolaget presenteras av Mikael Lindstam, VD

www.aptahem.com

 

Pexa

 

 

 

Pexa utvecklar, producerar och marknadsför ett forskningsinstrument för att studera luftvägssjukdomar som tex astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Syftet är att underlätta utvecklingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Strategin är att etablera PEXAs nya patentskyddade metod på marknaden med ett mätinstrument för forskarmarknaden, för att därefter utveckla fler produkter och tjänster.

Pexa presenteras av Svante Höjer,  Tf VD

www.pexa.se

 

 

 

 

Investerarträff den 5 maj!

Kommentarer inaktiverade för Investerarträff den 5 maj!
2015/04/21 · by admin_hp · Nyheter

Välkommen på investerarträff den 5 maj!

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2

Tid: 17.30 – ca 20.00

Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se

Vi erbjuder dig att träffa intressanta bolag. Här får du chansen att lyssna till och ställa dina frågor direkt till bolagets ledning. Många av bolagen är i ett tidigt skede och genomför en kapitalanskaffning Investerarträffen ger dig möjlighet att ta del av intressanta erbjudanden direkt från bolaget.

Bolagsinfo:

 

Pharmacolog

 

 

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala, Sverige. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla kvalitetssäkringslösningar för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra alvarliga sjukdomar.

Bolaget genomför en nyemission inför notering på AktieTorget i maj 2015.

Pharmacolog presenteras av Hans Dahlin, VD

www.pharmacolog.se

 

Hybricon

 

 

 

Hybricon Bus Systems affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra hållbara kollektivtrafiksystem med energi- och kostnadseffektiva klimatanpassade elbussar och laddstationer. Bolagets aktie planeras att noteras på AktieTorget i juni 2015 med kortnamnet HYCO.

Hybricon presenteras av Jonas Hansson, VD

www.hybricon.se

 

Insplorion

 

 

 

 

Insplorion utvecklar och säljer en egen sensorteknik som på ett helt nytt sätt ser vad som händer i extremt små ytskikt på nanonivå. Tekniken har utvecklats under tio år av professor Bengt Kasemo vid Chalmers. Insplorion säljer tekniken som färdiga mätinstrument till forskare i hela världen samt som unika sensorssystem för industriella tillämpningar där Bolaget just nu genomför ett spännande projekt med Volvo i syfte att utveckla effektivare fordonsbatterier.

Insplorion genomför i maj 2015 en publik nyemission på 8,6 MSEK inför en notering på Aktietorget.

Bolaget presenteras av Patrik Dahlqvist, VD

www.insplorion.com

 

Ahola

 

 

 

 

Ahola Transport är en logistikkoncern med huvudkontoret i Karleby, Finland. Efter sextio års verksamhet är Ahola idag en väl etablerad leverantör av dynamiska transport- och logistiktjänster. Koncernen omsätter idag ca en miljard kronor. Under de senaste trettio åren har koncernen uppvisat lönsamhet varje år!

Bolaget ser en fortsatt god expansions- och lönsamhetspotential, och kommer att noteras vid AktieTorget under våren.

Ahola presenteras av Hans Ahola, VD och Rickard Snellman, Business Controller

www.aholatransport.com

 

 

 

Investerarträff den 24 februari!

Kommentarer inaktiverade för Investerarträff den 24 februari!
2015/02/12 · by admin_hp · Nyheter

Välkommen på investerarträff den 24 februari!

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2

Tid: 17.30 – ca 19.30

Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se

Vi erbjuder dig att träffa intressanta bolag. Här får du chansen att lyssna till och ställa dina frågor direkt till bolagets ledning. Många av bolagen är i ett tidigt skede och genomför en kapitalanskaffning Investerarträffen ger dig möjlighet att ta del av intressanta erbjudanden direkt från bolaget.

Bolagsinfo:

 

Serstech (III)

 

 

Serstech

Serstechs affärsidé är hjälpa kunder inom säkerhet och industri att fatta rätt beslut på platsen med hjälp av små, lättanvända och kostnadseffektiva instrument för kemisk identifiering.

Bolaget är noterat på AktieTorget och planerar nu för en företrädesemission.
Serstech presenteras av Peter Höjerback, VD.
www.serstech.com

 

Igrene (II)

 

AB Igrene

Bolaget prospekterar efter gas och olja i Siljansringen. Bolaget har sedan starten bedrivit undersökningarna enligt andra antaganden än de som låg till grund för Dala Djupgas val av borrplatser. Bland de viktigaste skillnaderna är att Igrene borrar i Siljansringens perifera områden, istället för i dess mitt. Dessutom borrar Igrene till relativt ringa djup eftersom gasen strävar uppåt och det gäller att hitta den så nära markytan som möjligt.

Igrene har sedan 2008 genomfört flera hundra jordprovstagningar och ett dussintal provborrningar om 350 till 690 meters djup. I de flesta av dessa hål har gasflöden konstaterats och i tre fall betydande förekomster av metangas.
Metangasen uppvisar mycket hög kvalitet.

Bolaget är noterat på AktieTorget sedan augusti 2014
Gabather presenteras av Mats Budh, VD.

www.igrene.se

 

Axonkids (II)

 

 

AxonKids

AxonKids utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar med inriktning mot den Europeiska marknaden, men har även en viss försäljning i bl.a. Kina. AxonKids bilbarnstolar är framtagna i linje med den Skandinaviska filosofin om att bakåtvänt är säkrast, vilket är en insikt som sprider sig ut i världen.

Alla bilbarnstolarna är godkända enligt den Europeiska säkerhetsstandarden ECE r44 04. Axonkids är ett ungt företag men med en gedigen erfarenhet i ledningen. Bolaget har under de första tre åren vuxit med närmare 100 procent per år, och budgeterar för en omsättning på 34 MSEK med positivt resultat.

För att klara den fortsatta expansionen genomför bolaget en emission och notering på AktieTorget.

Bolaget är noterat på AktieTorget.

Bolaget presenteras av Tony Qvist, VD.

www.axonkids.se
 

 

Aktieträff den 14 oktober!

Kommentarer inaktiverade för Aktieträff den 14 oktober!
2014/10/03 · by admin_hp · Nyheter

Välkommen på aktieträff den 14 oktober!

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2

Tid: 17.30 – ca 20.00

Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se

Vi erbjuder dig att träffa intressanta bolag. Här får du chansen att lyssna till och ställa dina frågor direkt till bolagets ledning. Många av bolagen är i ett tidigt skede och genomför en kapitalanskaffning Investerarträffen ger dig möjlighet att ta del av intressanta erbjudanden direkt från bolaget.

Bolagsinfo:

Pampett

 

 

 

Pampet AB

Pampett, ett medicintekniskt företag från Lund, har utvecklat ett system som gör att personalen på en smartphone eller läsplatta kan få information om det är dags att byta ett inkontinensskydd (blöja). Systemet ger möjlighet till en individuellt anpassad demensvård där inkontinensskydden kan bytas när det behövs och inte efter ett givet tids-schema. Med systemets hjälp slipper patienter ligga i blöta inkontinensskydd onödigt länge alternativt att bli störda eller väckta i onödan.

Systemet kan också användas förebyggande. Genom kartläggning av patienternas biorytm kan man förutse när respektive patient behöver uträtta sina behov. Genom att hjälpa patienten komma upp i tid skapas en värdigare vård för patienten och besparingar för vårdgivaren.

Pampett genomför en nyemission inför notering på AktieTorget.

Bolaget presenteras av Johan Sjöholm, VD och grundare

www.pampett.se

 


Follicum

 

 

Follicum AB

Håravfall och oönskad hårväxt drabbar miljontals människor och kan vara ett stort problem både fysiskt och psykiskt. Det finns inga tillräckligt effektiva produkter för att stimulera eller hämma hårväxt som är lämpliga för både män och kvinnor och som dessutom inte är förknippade med några biverkningar.

Follicum AB:s huvudkandidat FOL-005 har i prekliniska studier både stimulerat och hämmat hårväxt effektivt redan vid låga doser – utan att negativa reaktioner har observerats. Vid jämförelse med resultat från en av de ledande produkterna på marknaden stimulerade FOL-005, i prekliniskt jämförbara studier, hårväxt betydligt effektivare.

Målsättningen är att genomföra en klinisk fas I/IIa-studie under 2015-2016 och därefter generera avkastning genom utlicensiering eller försäljning av läkemedelsprojektet.

Bolaget presenteras av Jan Alenfall, VD och Lars Bruzelius, styrelseledamot.

www.follicum.com

 

ROOTFRUIT

 

 

 

Rootfruit Scandinavia AB

Rootfruit Scandinavia är ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer chips av hög kvalitet. Produkterna är närproducerade naturchips från de halländska åkrarna och ska upplevas som godare, krispigare och sundare än andra chips.

Bolaget genomgår en stark tillväxt och räknar med en omsättningsökning på ca 50 % per år. Bara under det senaste året har bolaget tecknat centrala avtal med bl.a. ICA, Coop, Willys, Hemköp och City Gross.

Bolaget genomför en nyemission inför notering på AktieTorget.

ROOTFRUIT presenteras av Hans Jacobsson, VD

www.rootfruit.se

 


Real Heart

 

 

Scandinavian Real Heart AB

Scandinavian Real Heart utvecklar en hjärtpump som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Bolagets produkt används i första som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Konstruktion och batterier ger patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité. Behovet är stort då de råder brist på donerade hjärtan.

Styrelsen bedömer att det i USA och Europa finns ett behov på av minst 200 000 hjärtpumpar per år. Behovet globalt är mycket större.

Bolaget har genomfört en lyckad djurstudie och kommer under hösten att testa nya drivsystem för att kunna göra dessa mer energieffektiva och mindre så att de kan implanteras.

Bolaget genomför en nyemission inför notering på AktieTorget.

Bolaget presenteras av Susanne Hedman, VD

www.realheart.se

« Older Entries