Investerarträff den 22 mars!

Kommentarer inaktiverade för Investerarträff den 22 mars!
2018/03/15 ·

Välkommen på investerarträffen den 22 mars!

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2.

Tid: 17.30 till ca 19.00

Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se

Vi erbjuder dig att träffa intressanta bolag. Här får du chansen att lyssna till och ställa dina frågor direkt till bolagets ledning. Många av bolagen är i ett tidigt skede och genomför en kapitalanskaffning. Investerarträffen ger dig möjlighet att ta del av intressanta erbjudanden direkt från bolagen.

Bolagsinfo:

 

Logga 2 (002)

 

 

 

 

Cline Scientific AB utvecklar och säljer unika nanoytor som används i utveckling av stamcellsterapier och som komponent i cancerdiagnostik. Clines nanoteknologi kan som verktyg få avgörande betydelse vid utveckling och tillverkning av stamcellsterapier för artros, diabetes typ-1, Alzheimers, Parkinsons med flera. Som komponent i diagnostikprodukter kan Clines teknologi möjliggöra en helt ny typ av cellbaserad diagnostik som öppnar för tidig eller preventiv behandling mot tumörspridning, så kallad metastasering. Bolaget har i år tecknat licensavtal med Liv Diagnostics gällande den patenterade teknologin för användning inom olika diagnostikapplikationer. Cline Scientific, som är noterat på AktieTorget, genomför en nyemission på ca 8 MSEK.

Bolaget presenteras av VD Patrik Sundh

Läs mer på www.clinescientific.com

 

Compare-IT ny logga (002)

 

 

 

Compare-IT Nordic AB är ett Lundabaserat teknikbolag med lång erfarenhet inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Under 2017 lanserade bolaget produkten Home Line, vilken är särskilt optimerad för småhus- och lägenhetssegmentet. Bolaget ingick under året även avtal med nio hustillverkare och har idag en avtalad årsvolym om cirka 950 hus där bolagets lösning ingår som standard. Under 2018 förväntar sig bolaget kraftigt ökande leveranser och ökad fakturering. Compare-IT, som är noterat på AktieTorget, genomför en emission på ca 11 MSEK.

Bolaget presenteras av VD Kerstin Lindqvist-Toms och ordförande Jeanette Andersson.

Läs mer på www.compare-it.se

 

Investerarträff den 24 januari!

Kommentarer inaktiverade för Investerarträff den 24 januari!
2018/01/11 ·

Välkommen på investerarträff den 24 januari!

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2

Tid: 17.30 till ca 19.00

Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se

Vi erbjuder dig att träffa intressanta bolag. Här får du chansen att lyssna till och ställa dina frågor direkt till bolagets ledning. Många av bolagen är i ett tidigt skede och genomför en kapitalanskaffning. Investerarträffen ger dig möjlighet att ta del av intressanta erbjudanden direkt från bolagen.

Bolagsinfo:

Serstech

 

 

Serstech AB skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Ramanspektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika.  Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning sker i Sverige.

Serstech som är noterat på Nasdaq First North, genomför en företrädesemission om drygt 24 MSEK.

Bolaget presenteras av VD Stefan Sandor

Läs mer på www.serstech.com

 

Metacon

 

 

 

Metacon AB utvecklar och marknadsför energisystem för elektrokemisk omvandling av biogas och naturgas till el och värme. Företagets system levereras nyckelfärdiga med integrerad bränslecell för såväl lokal el- och värme-produktion som för kommersiell energileverans genom anslutning till el- och fjärrvärmenät. Teknik och produkter är baserade på upphovsrättsskyddad, patenterad reaktor-katalysatorteknik för bränsle-omvandlingsprocesser.

Metacon förbereder en nyemission och har för avsikt att notera sina aktier sig på NGM under våren 2018.

Bolaget presenteras av VD Lennart Larsson

Läs mer på www.metacon.se

 

 

 

 

Investerarträff den 12 december!

Kommentarer inaktiverade för Investerarträff den 12 december!
2017/11/28 ·

Välkommen på investerarträff den 12 december!

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2

Tid: 17.30 till ca 19.00

Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se

Vi erbjuder dig att träffa intressanta bolag. Här får du chansen att lyssna till och ställa dina frågor direkt till bolagets ledning. Många av bolagen är i ett tidigt skede och genomför en kapitalanskaffning. Investerarträffen ger dig möjlighet att ta del av intressanta erbjudanden direkt från bolagen.

Bolagsinfo:

respiratorius-logo03-black-200712

 

 

 

Respiratorius AB utvecklar nya effektiva läkemedel mot cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Bolaget driver också ett projekt inom PET-imaging med applikation inom kardiovaskulär diagnostik.

Respiratorius bedriver idag klinisk utveckling av ett läkemedelsprojekt (VAL-001), för behandling av Diffus Storcellig B-cellslymfom. Inom KOL och astma har Respiratorius fokuserat på en ny klass av patentsökta läkemedelssubstanser, som jämfört med existerande terapier har en överlägsen förmåga att relaxera de små luftvägarna. Substanserna, som utnyttjar en ny verkningsmekanism, är framtagna via ex-vivo försök på human lungvävnad i bolagets egenutvecklade mät- och försökskammare. Bolaget grundades 1999 som en avknoppning från Lunds universitet. Respiratorius är ett publikt bolag och sedan 2012 noterat vid Aktietorget.

Bolaget presenteras av VD Johan Drott

Läs mer på www.respiratorius.com

 

LoggaKentimaASP_kort2

 

 

 

Kentima Holding AB är ett innovativt företag som bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade produkter avsedda för automations- och säkerhetsbranschen. Bolagets produkter ger användaren unika möjligheter att skapa effektiva lösningar som övervakar, höjer säkerheten och ökar produktiviteten inom olika typer av verksamheter, allt från stora process- och tillverkningsindustrier, flygplatser, köpcentrum, sjukhus, skolor och fängelser till den lilla närbutiken. Kentima erbjuder avancerade och kostnadseffektiva produkter som förenklar arbetet för integratörer och slutanvändare. Bolaget säkerställer att produkterna ständigt uppfyller marknadens krav på hög kvalitet, flexibilitet och stabilitet. Detta i kombination med användarvänlighet, enkel integration med andra system och en attraktiv prisbild gör att Bolagets produkter för många är det självklara valet i viktiga projekt inom säkerhet och automation. Kentima är ett publikt bolag som 2013 noterades på Nasdaq First North.

Bolaget presenteras av VD Kent Nilsson

Läs mer på www.kentima.com

 

Investerarträff den 18 april!

Kommentarer inaktiverade för Investerarträff den 18 april!
2017/04/04 ·

Välkommen på investerarträff den 18 april!

OBS: Lunchmöte och ny plats!

Plats: World Trade Center, Jungmansgatan 12, Malmö

Tid: 11.30 – ca 13.00

Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se

Vi erbjuder dig att få träffa ett intressant bolag. Här får du chansen att lyssna till och ställa dina frågor direkt till bolagets ledning. Bolaget genomför en kapitalanskaffning inför sin notering. Investerarträffen ger dig möjlighet att ta del av erbjudandet direkt från bolaget.

Bolagsinfo:

logotype

 

 

 

 

Bambuser är en tekniskt ledande aktör inom livevideosegmentet med huvudkontor i Stockholm. Sedan 2007 har Bambuser utvecklat en plattform för interaktiva livevideosändningar som gör det möjligt för användaren att streama livevideo från mobiltelefonen och webbkameran till internet. Bambusers genombrott inträffade under 2010, då Bambusers tjänst användes för att filma oroligheterna i Egypten under parlamentsvalet och under 2011 när videos producerade via Bambuser användes i ett flertal tv-sändningar under den s.k. arabiska våren. Bambuser erbjuder en unik och kostnadseffektiv tjänst av hög kvalitet för liveinteraktion med mobil videostreaming. Bambusers tjänst är installerad i fler än 50 miljoner telefoner och har under åren nått 100-tals miljoner nyhetskonsumenter via bolag som CNN, BBC, Al Jazeera, SkyNews etc. Flera stora marknadsaktörer, såsom Twitter (Periscope), Facebook och Twitch, har nu tagit steget in på marknaden med egna lösningar vilket verifierar Bambusers inriktning. Bambuser genomför en nyemission om ca 24 MSEK i en spridningsemission inför planerad notering på First North.

Bolaget presenteras av VD Hans Eriksson  hasse_farg (006)

Läs mer på www.bambuser.com

 

 

 

« Older Entries