Internationellt

Herslow & Partners har ett internationellt nätverk av såväl investerare som affärspartners.

Våra internationella affärspartners består av Corporate Finance-byråer, finansiella konsulter och banker i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Schweiz och Sydkorea.

Inom vårt investerarnätverk har vi direktkontakt med ett hundratal aktiva riskkapitalister primärt inom EU. Vårt nätverk är speciellt starkt i Tyskland, Frankrike, Schweiz, Benelux och Storbritannien.