Om oss

Herslow & Partners AB är en konsultfirma som arbetar med Corporate Finance som kapitalanskaffning, notering av bolag, företagsöverlåtelser, företagsvärdering och andra ägarfrågor. Vi arbetar också med mer renodlad management consulting. Verksamheten startade 2003 och har sedan dess fokuserat på att hjälpa små och medelstora företag att utveckla sina verksamheter. Bolagets företrädare har en bakgrund från ledande befattningar i ett flertal företag och branscher.

Med erfarenhet och nätverk hjälper vi ditt företag att växa.