Företagsvärdering

Vi utför individuella företagsvärdringar vilket innebär att vi inte bara tittar på historiska siffror och tillämpar standardiserade matematiska modeller utan vinnlägger oss att förstå hur affärsdynamiken ser ut i den bransch och i den marknad företaget bedriver sin verksamhet. För att få en korrekt värdering inleder vi med att intervjua relevanta personer i företaget för att förstå verksamheten därefter studerar vi konkurrensbilden och de långsiktiga trenderna för att fånga upp de hot och möjligheter som kan komma att påverka värdet. Vi går också igenom resultat- och balansräkningar för att kunna värdera företaget enligt DCF och P/E talsmetoden och för att kunna ta hänsyn till eventuella över- och undervärden bland företagets tillgångar. Allt sammanfattas därefter i en rapport som tillställs uppdragsgivaren.

Herslow & Partners har gjort värderingar i en lång rad av branscher för säljare, köpare och som stöd för revisorers värderingar i olika sammanhang.

Kontakta oss gärna för diskussion om hur vi kan hjälpa dig.
Fredrik Herslow: fredrik.herslow@herslowpartners.se / 070-591 15 44

 

Med erfarenhet och nätverk hjälper vi ditt företag att växa.