Investerarträff den 24 januari!

Kommentarer inaktiverade för Investerarträff den 24 januari!
2018/01/11 ·

Välkommen på investerarträff den 24 januari!

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2

Tid: 17.30 till ca 19.00

Anmälan: inbjudan@herslowpartners.se

Vi erbjuder dig att träffa intressanta bolag. Här får du chansen att lyssna till och ställa dina frågor direkt till bolagets ledning. Många av bolagen är i ett tidigt skede och genomför en kapitalanskaffning. Investerarträffen ger dig möjlighet att ta del av intressanta erbjudanden direkt från bolagen.

Bolagsinfo:

Serstech

 

 

Serstech AB skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en handhållen Ramanspektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället – kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver och narkotika.  Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning sker i Sverige.

Serstech som är noterat på Nasdaq First North, genomför en företrädesemission om drygt 24 MSEK.

Bolaget presenteras av VD Stefan Sandor

Läs mer på www.serstech.com

 

Metacon

 

 

 

Metacon AB utvecklar och marknadsför energisystem för elektrokemisk omvandling av biogas och naturgas till el och värme. Företagets system levereras nyckelfärdiga med integrerad bränslecell för såväl lokal el- och värme-produktion som för kommersiell energileverans genom anslutning till el- och fjärrvärmenät. Teknik och produkter är baserade på upphovsrättsskyddad, patenterad reaktor-katalysatorteknik för bränsle-omvandlingsprocesser.

Metacon förbereder en nyemission och har för avsikt att notera sina aktier sig på NGM under våren 2018.

Bolaget presenteras av VD Lennart Larsson

Läs mer på www.metacon.se

 

 

 

 

Comments are closed.