Corporate Finance

Herslow & Partners har lång och gedigen erfarenhet. Vi biträder publika och privata bolag med rådgivning som får bolagens ledning att se nya möjligheter och bolagen att växa. Inom vårt nätverk har vi en samlad kompetens för bolagsstyrning samt kontakter med privata investerare och riskkapitalbolag. Våra tjänster inom Corporate Finance omfattar:

  • Finansiell analys och värdering: Vi åtar oss att genomföra finansiella analyser och företagsvärderingar för små och medelstora företag som är i behov av en oberoende åsikt.
  • Notering av aktier: Herslow & Partners bistår företag vid notering av aktier. Genom vår process förbereder sig företagen till att vara börsfähiga, med de rutiner och krav som ställs från respektive marknadsplats, och att skapa förutsättningar att skapa en attraktiv aktie.
  • Kapitalanskaffning: Genom vårt nätverk av privata investerare och riskkapitalbolag har vi möjlighet att hjälpa företag som står inför en utvecklingsfas och är i behov av externt kapital.
  • Rådgivning, företagsutveckling: Herslow & Partners kan ge utvecklande rådgivning under intensiva perioder, vid både nedskärning och expansion, där företagsledningen har behov av extern kompetens.
  • M & A: Vi arbetar kontinuerligt med såväl förvärvs- som försäljningsprocesser av företag. Genom en strukturerad process hjälper vi en säljare att komma i kontakt med seriösa spekulanter och maximera värdet vid försäljning. Vi hjälper också köpare att finna förvärvsobjekt.

Kontakta oss gärna för diskussion om hur vi kan hjälpa dig.
Fredrik Herslow: fredrik.herslow@herslowpartners.se

Med erfarenhet och nätverk hjälper vi ditt företag att växa.